Polityka równego traktowania - KMP Gorzów Wielkopolski

Polityka równego traktowania

Polityka równego traktowania

Data publikacji 17.01.2020

POLITYKA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką, w której zasada równego traktowania, poszanowania praw i wolności każdego człowieka stanowią nadrzędny cel dla kierownictwa jednostki oraz całego personelu.

Jesteśmy powołani do tego, by służyć obywatelom oraz chronić ich przed przestępczością i innymi niebezpieczeństwami. Jest to misja, która ma na celu wspólne budowanie bezpieczeństwa w naszym regionie, bez jakichkolwiek uprzedzeń.

Kulturalne i obiektywne traktowanie każdego, bez względu na kolor skóry, pochodzenie narodowe, etniczne, wyznaniowe, płeć, wiek, orientację seksualną jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale też powinnością wynikającą z zasad moralnych i etycznych, którymi kieruje się kierownictwo i cały personel jednostki.

Godność człowieka jest dla kierownictwa i personelu jednostki wartością najwyższą i respektuje się ją w kontakcie z każdą osobą, bez względu na status w prowadzonych czynnościach policyjnych.

Każdy przypadek działań kadry kierowniczej i personelu jednostki, który niesie ze sobą zachowanie dyskryminujące lub w innej formie naruszające prawa i wolności człowieka, może być opisany w skardze, którą należy złożyć w sekretariacie głównym jednostki lub wysłać na adres: ul. Wyszyńskiego 122 , 66-400 Gorzów Wlkp. O nagannym zachowaniu można również powiadomić Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. Ochrony Praw Człowieka.

 

                                                                                                                                   Komendant Miejski Policji

                                                                                                                                  w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                                                                                     nadkom.Fabian Rogala