DZIELNICOWI

Wykaz dzielnicowych Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą

Data publikacji 28.10.2015

Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą
ulica Jana Pawła II 64
telefon 47 791 6411

KIEROWNIK REFERATU PREWENCJI
aspirant sztabowy  Rafał Marczak
telefon 47 791 6412

 

dzielnica nr 1
aspirant  Paweł Korotyniec

telefon 519 534 407

dzielnicowy.kostrzynnadodra1@go.policja.gov.pl

REJON centralnej części miasta Kostrzyna, granica dzielnicy przebiega przez ulice: Sikorskiego, Sybiraków, Niepodległości, Jana Pawła II, Narutowicza oraz Gorzowska. Na jej terenie znajdują się: Osiedle Słowiańskie, Osiedle Mieszka I, Osiedle Leśne, a także ulice  Milenijna i Północna

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia:  spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu altany przy amfiteatrze na ulicy Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą

Termin realizacji: 30.06.2023 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Miejska, właściciel sklepu Żabka, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Klub Abstynenta Libra

 

 

 

 

dzielnica nr 2
sierżant sztabowy  Kinga Przybył

dzielnicowy.kostrzynnadodra2@go.policja.gov.pl

telefon 519 534 408

dzielnicowy.kostrzynnadodra4@go.policja.gov.pl

REJON wschodniej części miasta Kostrzyna, granica dzielnicy przebiega przez ulice: Sikorskiego, Gorzowska, Żeglarska, Mickiewicza, Graniczna, Wędkarska, Wodna, Targowa. Na jej terenie znajdują się: Osiedle B. i Osiedle C

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia:  niestosowanie się do znaku B-36,  zakazu zatrzymywania się przy ulicy Żeglarskiej w Kostrzynie nad Odrą obok parkingu należącego do centrum handlowego Orion
Termin realizacji: 30.06.2023 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Miejska

 

 

dzielnica nr 3
aspirant  sztabowy Grzegorz Olszewski

telefon  519 534 409
dzielnicowy.kostrzynnadodra3@go.policja.gov.pl

REJON wschodniej części miasta Kostrzyna. Granica dzielnicy przebiega przez ulice: Gorzowska, Wyszyńskiego, Wodna, Nadbrzeżna, Wojska Polskiego. Na jej terenie znajdują się: Os. Marii Konopnickiej, Os. Warniki, Os. 3-go Maja

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu Puls oraz  placu zabaw przy ulicy Marii Konopnickiej 4/14  w Kostrzynie nad Odrą
Termin realizacji: 30.06.2023 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Miejska, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Klub Abstynenta Libra

 

 

dzielnica nr 4
aspirant sztabowy Paweł Abrasowicz

telefon 519 534 410

dzielnicowy.kostrzynnadodra4@go.policja.gov.pl

REJON północnej części miasta Kostrzyna, granica dzielnicy przebiega przez ulice: Jana Pawła II, Czereśniowa, Złota, Olczaka, Fabryczna, Orła Białego, Drzewicka i Niepodległości

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu w rejonie ulicy Asfaltowej 1 i Orła Białego 35 w Kostrzynie nad Odrą
Termin realizacji: 30.06.2023 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Miejska, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wspólnota Mieszkaniowa

 

 

 

dzielnica nr 5
starszy sierżant Dominka Derwich

telefon 519 534 790

dzielnicowy.kostrzynnadodra5@go.policja.gov.pl

REJON północno- zachodniej części miasta, granica dzielnicy przebiega przez ulice: Jana Pawła II, Czereśniowa, Tysiąclecia, Asfaltowa, Lipowa, Szumiłowska, Kostrzyńska, Reja, Drzewicka. Przez teren dzielnicy przebiega tak zwana mała obwodnica miasta, w ciągu ulic: Sosnowej, Rzemieślniczej, Cmentarnej

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: niestosowanie się do znaku B-36, zakazu zatrzymywania się przez kierowców pojazdów ciężarowych na ulicy Tysiąclecia w Kostrzynie nad Odrą
Termin realizacji: 30.06.2023 rok
Podmioty uczestniczące w realizacji planu: Straż Miejska, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

 

Powrót na górę strony