Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114) Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. uruchomiła usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, umożliwającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

W celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. należy:

1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl

2. Wybrać z katalogu usług Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.

3. Wypełnić formularz "pismo ogólne do  podmiotu publicznego" oraz jeśli to konieczne dołączyć dokument w formie elektronicznej

 

Adres skrzynki: /KMPGorzow/SkrytkaESP

Powrót na górę strony