Skargi i Wnioski - KMP Gorzów Wielkopolski

Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 11.10.2013

WAŻNY KOMUNIKAT: INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Na podstawie § 22  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zawieszone zostają przyjęcia interesantów  w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W Komendzie Miejskiej Policji we Gorzowie Wlkp. można nadal składać skargi i wnioski :

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 12 636 – Zespół d.s Dyscyplinarnych,Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

  2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

  3. Pocztą tradycyjną na adres:

    Komenda Miejska  Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Kard. Wyszyńskiego 122
               66-400 Gorzów Wlkp.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków została jednoznacznie uregulowana w następujących przepisach prawnych :

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
  • Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII skargi i wnioski)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Podmioty uprawnione do składania skarg

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (art. 221 § 3 k.p.a.) każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą. Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i nie dysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jego Zastępcy przyjmują obywateli

w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 16.00 w siedzibie KMP

w Gorzowie Wlkp.przy ul. Wyszyńskiego 122

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można pod nr telefonu 95 738 20 02-
w godz.7:30-15:30