Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 30.05.2021

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z panującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym sugerujemy ograniczenie wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
wyłącznie do spraw niezbędnych.

Jednocześnie informuję, że ciągłość przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zostaje zachowana poprzez możliwość ich złożenia w n/w formie:

Pisemnie na adres
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wielkopolski


Za pośrednictwem poczty internetowej na e-mail:

komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz jego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godziny 10.00 do 18.00 w siedzibie KMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 122, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ponadto codziennie w godzinach urzędowania tj. 7.30 do 15.30, dyżur pełnią funkcjonariusze Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków KMP w Gorzowie Wielkopolskim.
Szczegółowe informację w powyższej sprawie uzyskać można pod nr telefonu 477912001, 477912650 lub 477912651.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków została jednoznacznie uregulowana w następujących przepisach prawnych :

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

  • Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII skargi i wnioski)

  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Podmioty uprawnione do składania skarg

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (art. 221 § 3 k.p.a.) każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą. Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i nie dysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jego Zastępcy przyjmują obywateli

w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 16.00 w siedzibie KMP

w Gorzowie Wlkp.przy ul. Wyszyńskiego 122

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można pod nr telefonu 47 791 20 01-
w godz.7:30-15:30

Powrót na górę strony