Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 

                                                Struktura Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komórki Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału -  aspirant  sztabowy Mirosław Karaś

telefon 47 791 20 50/ faks 47 791 20 55

adres poczty elektronicznej: nacz.krym.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik Wydziału -  nadkomisarz Tomasz Figura

telefon 47 791 27 00/ faks  47 791 20 75

adres poczty elektronicznej: nacz.wds.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnika Wydziału - nadkomisarz  Leszek Żuchowski

telefon 47 791 27 50/ faks 47 791 20 95

adres poczty elektronicznej: nacz.pg.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

Naczelnik Wydziału - podkomisarz. Artur Zięba

telefon 47 791 28 50/ faks 47 791 25 95

adres poczty elektronicznej: nacz.pn.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - aspirant sztabowy Jarosław Klimek

telefon 47 791 25 50/ faks  47 791 25 55

adres poczty elektronicznej: nacz.prew.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału - podinspektor Marek Waraksa

telefon 47  791 28 00/ faks 47 791 25 75

adres poczty elektronicznej: nacz.rd.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Sztab Policji

Naczelnik Wydziału - komisarz Arkadiusz Serafiński

telefon 47 79125 00/ faks 47 791 25 15

adres poczty elektronicznej: nacz.sztab.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Wspomagający

Naczelnik Wydziału - podkomisarz Małgorzata Kwiatkowska

telefon 47 791 26 00/ faks 47 791 26 15

adres poczty elektronicznej: nacz.wspom.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Zespół Kadr i Szkolenia

Ekspert Zespołu - komisarz Kinga Nagórka

telefon  47 791 26 31/ faks 47 791 26 35

 

Zespół Dyscyplinarny, Skarg i Wniosków

Ekspert  Zespołu - nadkomisarz  Przemysław Michalski

telefon 47 791 26 51

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - podkomisarz Aneta Grzonka

telefon 47 791 26 41

 

Zespół  Komunikacji Społecznej

nadkomisarz Magdalena Ziętek - telefon 47 791 20 07

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz - telefon 47 791 20 06

 

Jednosobowe Stanowisko ds Prawnych:

Mecenas Piotr Mielcarek

telefon  47 791 20 04

 

Jednostki Podległe

 

Komisariat Policji I w  Gorzowie Wielkopolskim

ulica  Zygalskiego 2

66-400 Gorzów Wielkopolski

Komendant - młodszy  inspektor Andrzej Panek

telefon 47 791 21 00/ dyżurny 47 791 21 11

faks 47 791 21 05

adres poczty elektronicznej: komendant.kp1_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji II w Gorzowie Wielkopolskim

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

Komendant - komisarz Grzegorz Basta

telefon  47 791 23 00/ dyżurny 47 791 23 11

faks  47 791 23 05

adres poczty elektronicznej: komendant.kp2_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Witnicy

ulica  Żwirowa 2

66-460 Witnica

Komendant - aspirant sztabowy Paweł Krzywda

telefon 47 791 65 00/

W nagłych wypadkach proszę telefonować pod numery alarmowe 997 lub 112

adres poczty elektronicznej: komendant.kp_witnica@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą

ulica  Jana Pawła II 64

66-470 Kostrzyn n/O

Komendant - komisarz Mariusz Kowalewski

telefon  47 791 04 00/ dyżurny 47 791 04 11

faks 47 791 04 15

adres poczty elektronicznej: komendant.kp_kostrzyn@go.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony