Placówki pomocy dla osób bezdomnych - Pomoc dla osób bezdomnych - KMP Gorzów Wielkopolski

Pomoc dla osób bezdomnych

Placówki pomocy dla osób bezdomnych

Data publikacji 18.01.2016

Nadchodząca pora zimowa oraz związane z nią niskie temperatury powietrza przypominają o zagrożeniach, na jakie narażone są osoby samotne, bezradne oraz bezdomne. Jest to czas, kiedy należy zwrócić szczególną uwagę na los tych osób. Co roku odnotowywane są zgony osób bezdomnych i samotnych na terenie całego województwa lubuskiego. Często przyczyną tych zgonów są ujemne temperatury powietrza, które powodują wychłodzenie organizmu, a w rezultacie śmierć.

Policja, której zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz niesienie im pomocy, jak co roku rozpoczęła działania, mające na celu zminimalizowanie skutków zimowej aury. W działaniach biorą udział takie instytucje jak Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Straż Miejska oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych.

Celem działań jest rozpoznanie miejsc grupowania się osób bezdomnych, a następnie informowanie tych osób o możliwościach i zakresie uzyskania pomocy. Monitoringiem objęte są miejsca, w których najczęściej osoby te przebywają, tj. przystanki, wiaty, dworce PKP , PKS i in. Celem akcji jest też przede wszystkim uwrażliwienie społeczności na problem i zwrócenie uwagi na potrzebę sygnalizowania o różnych niepokojących przypadkach.

W ramach akcji uruchomiono także bezpłatną infolinię dotycząca bezdomności (tylko z telefonu stacjonarnego)- 800 109 160- pod tym nr telefonu można uzyskać pomoc.

http://gorzow.lubuska.policja.gov.pl/download/156/58312/Wykaznoclegowniiplacowekpomocowych2015-2016.pdf