Projekt "Dom bez strachu"

„DOM BEZ STRACHU” – nowy projekt dedykowany dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową z Gorzowa Wielkopolskiego

Data publikacji 13.09.2021

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim od lipca 2021 roku realizuje projekt ,,Dom bez strachu” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Działania profilaktyczne są zaplanowane do końca roku i mają na celu zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Film DOM_BEZ_STRACHU.mp4

Pobierz plik DOM_BEZ_STRACHU.mp4 (format mp4 - rozmiar 38.9 MB)

Wcześniejsze działania w obszarze przemocy w rodzinie były skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży, a także seniorów. W 2021 roku działania profilaktyczne są skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Sytuacja  spowodowana pandemią przyczyniła się do wzrostu ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dlatego tak ważne jest dotarcie do tej grupy oraz wzmocnienie nauczycieli i pedagogów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu „Dom bez strachu” Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji zaplanowało szereg działań profilaktycznych, w tym: PORADNIK dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz produkcję spotu  dla dzieci skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Spot będzie zawierał treści i sytuacje związane z przemocą domową, w tym wobec dzieci. Film będzie prezentowany w ramach spotkań z uczniami szkół podstawowych, sesji dla przedstawicieli oświaty- podsumowaniu projektu online. Ponadto spot zostanie przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta w celu wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Spot będzie dostępny na stronach internetowych Gorzowskiego Centrum Pomocy w Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji oraz szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie ankiety wiedzy (w formie formularza Google) dla uczniów klas VII-VIII wybranych szkół podstawowych na terenie miasta. Na podstawie wyników ankiety będzie przygotowany leksykon z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kolejną propozycją będzie E- QUIZ opracowany w formie elektronicznej– możliwość zwrócenia uwagi dzieci na problem przemocy. Z kolei konkurs plastyczny to propozycja skierowana do młodszych uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI). Ważnym jest, żeby profilaktyka trafiała również do młodszych nawet poprzez zajęcia plastyczne. Ponadto będzie utworzony punkt zaufania w Gorzowskim Centrum Pomocy w Rodzinie, gdzie dzieci ze wszystkich szkół na terenie miasta będą mogły zadać każde pytanie, rozwiać wątpliwości ,a przede wszystkim uzyskać pomoc. Podsumowanie projektu online to forma sesji dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Większość działań będzie skierowana do czterech wybranych szkół podstawowych na terenie miasta, gdzie problem przemocy domowej występuje w największej skali. Niemniej jednak spot dla dzieci oraz PORADNIK będzie przekazany do wszystkich szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto dbając o promocję projektu zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną.

Liczymy na powodzenie zaplanowanych działań.

Działanie VII – PUNKT ZAUFANIA
Został utworzony i funkcjonuje PUNKT ZAUFANIA dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Od września do grudnia 2021 roku funkcjonuje PUNKT ZAUFANIA w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wspierający uczniów wszystkich szkół podstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każdy kto ma problem, pytania, wątpliwości- może napisać (również anonimowo):

zaufajnam@gcprgorzow.pl

lub zadzwonić 95 715 13 37.

Odpiszemy, wysłuchamy, pomożemy – ZAUFAJ NAM

Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy w Rodzinie  uica Jagiełły 7 pokój 12, w razie potrzeby proponujemy wsparcie psychologa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Powrót na górę strony